Počet bodov:
Popis:  10b

Ceštou okolo Šamorína ša ochladilo, a tak šú okná zahmlené. Mišo ši teda na okno prštom napíšal kladné celé číšlo \(n\). V jednom kroku ši Mišo zvolí ľubovoľné číšlo \(a\) na okne, zmaže ho a dopíše všetkých jeho deliteľov okrem číšla \(a\). Na okne ša môže vyškytnúť rovnaké číšlo aj viackrát. Nájdite všetky kladné celé číšla \(n\), pre ktoré vie Mišo po nejakom počte krokov doštať na okne ašpoň \(n^2\) (nie nutne rôznych) číšel.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.