Počet bodov:
Popis:  9b

Ako si Caligula hádzal mincami, tak zapatrošil všetky mince. Rozhodol sa preto zaviesť nové platidlo – Kaligulove Márnotratné Sporky.

Caligula vytvoril \(10\) platidiel o navzájom rôznych hodnotách \(a_1,\, a_2,\, \ldots, a_{10} \in \mathbb{N}\). Navyše existuje cena \(c \in \mathbb{N}\) taká, že sa nedá zaplatiť, ani ak nám predavač môže vydať.

  • Dokážte, že existuje nekonečne veľa cien, ktoré sa nedajú zaplatiť, ani ak nám predavač môže vydať.

  • Dokážte, že existuje hodnota \(b \in \mathbb{N}\) väčšia než 1 taká, že ak ňou nahradíme ktorékoľvek jedno z existujúcich platidiel, budeme vedieť zaplatiť všetky možné celočíselné ceny, ak nám predavač môže vydať.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.