Počet bodov:
Popis:  10b

Keď sa vedúci KMSka konečne vrátili na chatu, už sa im nechcelo variť. Namiesto toho si zahrali hru OhNoStroje. Lukáš a Teri si občas čítajú myšlienky, čím v hre OhNoStroje občasne vynikajú. V tento večer sa rozhodli staviť na svoje šťastie a vyzvali Jožka na súboj. Balíček kariet hry OhNoStroje pozostáva z \(50\) kariet. Každá karta je jednej z piatich farieb (červená, žltá, zelená, modrá alebo biela) a má celočíselnú hodnotu od \(1\) do \(5\). Z každej farby je v balíčku \(10\) kariet: \(3\) jednotky, \(2\) dvojky, \(2\) trojky, \(2\) štvorky a \(1\) päťka. Farba a číslo sa nachádzajú na lícovej strane karty. Všetky karty majú rovnakú rubovú stranu.

Na začiatku Jožko vyberie z balíku \(4\) karty (podľa svojej voľby) a dá ich Lukášovi do ruky tak, aby Lukáš videl z nich len rubovú stranu a aby Teri videla lícovú stranu (zoradenie Lukášových kariet si tiež zvolí Jožko). Potom Jožko napíše na papier jednu z kariet, ktoré dal Lukášovi, a papier ukáže Teri tak, aby ho Lukáš nevidel. Následne Teri dá Lukášovi nápovedu o jeho kartách nasledovne: vyberie si buď hodnotu alebo farbu, povie ju Lukášovi a ukáže na všetky jeho karty vybranej hodnoty alebo farby. Teri pri tom musí ukázať na aspoň jednu kartu. Na záver Lukáš vyberie jednu kartu z ruky a vyloží ju pred seba.

Pokiaľ Lukáš vyloží kartu, ktorá bola napísaná na papieri, tak Teri s Lukášom vyhrávajú. V opačnom prípade vyhráva Jožko. V prípade, že má Lukáš na ruke dve alebo tri totožné karty (teda s rovnakou farbou aj hodnotou), môže vyložiť ľubovoľnú z nich. Rozhodnite, či si Teri s Lukášom vie dohodnúť stratégiu, ktorá im zaručí výhru nad Jožkom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.