Počet bodov:
Popis:  9b

Medzitým jeho mladší brat Konštantín (odvodené od slova konštanta) dostal príležitosť vybrať si svoju nastávajúcu. Miestne krásavice sa nachádzali vo veži. Konštantínovi však padla do oka jedna, na samom vrchu veže.

Veža pokušenia má \(4\) poschodia. Prvé, druhé a tretie poschodie tvoria kocku \(3 \times 3 \times 3\) tak, že sa každé poschodie je tvorené \(9\) miestnosťami. Štvrté poschodie je tvorené len jednou miestnosťou uprostred, v ktorej čaká Konštantínova vyvolená. Do políčok druhého a tretieho poschodia veže diabol umiestnil dokopy najviac \(8\) dievčin tak, že žiadne dve nie sú v rovnakej miestnosti a na druhom poschodí žiadne dve nie sú ani v stenou susediacich miestnostiach.1 Konštantín je na prvom poschodí a snaží sa dostať k svojej vyvolenej tak, aby nestretol inú dievčinu.2 Konštantín sa vie pozrieť do ľubovolnej miestnosti, ktorá susedí vrcholom3, hranou alebo stenou s miestnosťou, kde sa práve nachádza, čím zistí, či v danej miestnosti je dievčina. Avšak takéto pozretie ho stojí \(1\) drahocenný Elixír bystrozrakosti. Okrem toho sa Konštantín vie (zadarmo) presunúť do ľubovolnej miestnosti, do ktorej sa dokáže aj pozrieť. Koľko najmenej Elixírov bystrozrakosti si musí Konštantín zobrať, aby sa s určitosťou vedel vyhnúť všetkým dievčinám a šťastlivo sa dostal k svojej vyvolenej?


  1. V stropom susediacej miestnosti však dievčina byť môže.

  2. Teda aby nevstúpil do miestnosti, v ktorej je iná dievčina.

  3. Áno, naozaj aj vrcholom. Konštantín je zrejme bezrozmerný.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.