Počet bodov:
Popis:  9b

Cestou na Veľkú Moravu uvažoval Konštantín nad metodológiou edukácie teológie v reáliách slovanských. Ako erudovaný filozof po exorbitantnom elaborovaní prišiel na meritórnu ideu a riekol: „Čuj, Metod, Slovanom sa Božie slovo lepšie učiti bude, pokiaľ mu porozumäti schopní budú. Tož, pre jazyk slovanský, je potrebné písma vytvoriti, aby sme do jazyka ľudu slovo Božie mohli preložiti.“ A Metod odvetil: „OK.“

Postup tvorby slovanského písma využíva rozpisovanie. Pod rozpísaním postupnosti rozumieme nasledovnú operáciu: Danú postupnosť prirodzených čísel \((a_1,\dotsc,a_n)\) nahradíme postupnosťou \((1,2,\dotsc,a_1-1,a_1,1,2,\dotsc,a_2-1,a_2,1,2,\dotsc,a_3-1,a_3,\dotsc,1,2,\dotsc,a_n-1,a_n)\), teda každý prvok \(p\) nahradíme prvkami \(1,2,\dotsc,p\). Konštantín si zobral postupnosť \((1,2,\dotsc,9)\) a rozpísal ju \(n\)-krát. Teraz ho zaujíma vzhľadom na \(n\), koľko čísel bude v postupnosti a koľko z nich sú jednotky. To mu umožní konštantovať, či už ide o písmo finálne.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.