Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa naši detektívi s podozrivými usadili v čajovom salóne1, Sherlock spustil paľbu otázok.

„Kto ste a čo ste robili v čase vraždy?“ prst zaboril do jedného z prítomných.

„Ja… Ja som Sancho? Ja som Sancho,“ vyjachtal Sancho. „V čase vraždy som kŕmil netopiere. Určite Vám to dosvedčia.“

„A Vy?“ ukázal prstom na ďalšieho z podozrivých.

„Viete, ja som exekútor. Prišiel som robiť súpis majetku. V čase vraždy som počítal pavúčie nožičky. Viete, aké je to namáhavé?“

V tomto sídle sa nachádza \(k\) pavúkov a \(2k\) kútov. Každý pavúk má pavučinu práve v \(k\) kútoch, pričom každá dvojica pavúkov zdieľa najviac \(2\) kúty, v ktorých majú obaja pavučinu. Určte všetky \(k\), pre ktoré to ide.


  1. a doplnili si \(1\) život

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.