Milý agent, agentka

Je mi potešením oznámiť vám že ste boli s okamžitou platnosťou prevelení na novú misiu s maximálnym stupňom priority a utajenia. Jej krycie meno je ŘAMPOUCH.

Pre misiu ste boli vybratí na základe rokov vašej obetavej a práce pre Slovenskú Informačnú Službu, počas ktorých sa vám podarilo preukázať nadpriemerné schopnosti v oblasti špionáže. Posledným dôvodom na základe ktorého sme ho vybrali, bol váš úspech v KMS alebo SKMO, ktoré sú ako možno viete nastrčené organizácie slúžiace na výcvik agentov SIS.

Súčasťou misie je prevelenie na základňu pohraničnej stráže Bumbálka na hraniciach s Českom, ktorú pre potreby misie preberie na krátky čas SIS. Nástup je stanovený na Sobotu 3.6.2017. Stretávame sa 11:30 na autobusovej stanici v Žiline. Možno ste už dostali nejaké predbežné informácie v ktorých sa spomínal čas 13:30. Tento čas bol falošný, slúži na zmätenie nepriateľa pre prípad že by sa vaša pošta dostala do nesprávnych rúk (dnes už sa nedá veriť ničomu, kdekto vám len tak otvorí poštu). Ešte raz, skutočný zraz je 11:30 v Žiline. S tým súvisia aj odporúčané vlaky, ktoré sú ???.

Okrem požadovaného vybavenia spomínaného v predchádzajúcich materiáloch si musíte priniesť spacák, karimatku a plavky. Vhodné sú aj fotoaparát Minox B s 8x11mm čiernobielym filmom, vreckový guľomet a nepriestrelné slnečné okuliare. Asi nie je nutné spomínať že každý agent musí mať pokrývku hlavy, aby ho počas obedu keď svieti prudké slnko neidentifikovali nepriateľské družice.

Misia ŘAMPOUCH podlieha, ako som už avizoval, maximálnemu stupňu utajenia. Akékoľvek informácie o nej vrátane tohto mailu sú prísne klasifikované, a nesmiete ich za žiadnych okolností s nikým zdieľať. Konkrétny obsah misie sa dozviete na mieste. Po prečítaní tohto mailu si vymažte históriu v prehliadači.

s pozdravom,
Agent S.

Fotky

https://goo.gl/photos/Xio7XyAfn5yhE3m37


Zoznam účastníkov