Počet bodov:
Popis:  9b

V New Yorkskej letiskovej hale treba vymeniť dlaždice. Hala má tvar trojuholníka \( ABC\) a vnútri neho sa nachádza bod \(P\). Bodom \(P\) sú vedené tri priamky rovnobežné so stranami trojuholníka, ktoré rozdeľujú podlahu haly na menšie časti (ako na obrázku). Robotníci už odmerali plochy troch menších trojuholníkov: \(S_1 = 4\, \mathrm{cm}^2,\, S_2 = 9\, \mathrm{cm}^2\) a \(S_3 = 16\, \mathrm{cm}^2\). Zistite, aký je obsah celej podlahy \(ABC\), ktorú treba vydláždiť.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.