Počet bodov:
Popis:  9b

Devil Voršiper nemá rád osi. Preto ani jeho kúzelný magický symbol žiadne osi neobsahuje. Jeho symbol tvorí trojuholník $ABC$, v~ktorom $D$ je stred strany $BC$. Bod $E$ leží na strane $AC$ tak, že platí $2|AE|=|CE|$. Naviac platí, že $|\angle CBE|=|\angle ADB|$. Určte veľkosť uhla $ABC$.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.