Počet bodov:
Popis:  9b

Iveta má na papieri narysované dve polpriamky $k$, $s$ vychádzajúce zo spoločného bodu. Mimo polpriamok $k$, $s$ sa nachádza bod $M$. Iveta chce narysovať body $K$ a $S$, ktoré ležia postupne na polpriamkach $k$ a $s$. Navyše chce, aby platilo $|KM| = |MS|$ a aby body $K$, $M$, $S$ ležali na jednej priamke. Ivetá má k dispozícii euklidovské pravítko a kružidlo.1 Nájdite pre Ivetu všeobecný postup konštrukcie, ktorým narysuje spomenuté body $K$, $S$.


  1. O tom, čo je to euklidovské pravítko a kružidlo a čo všetko sa s nimi môže a nemôže robiť si prečítajte na stránke kms.sk/ako_riesit/konstrukcne_ulohy/.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.