Počet bodov:
Popis:  9b

Marián sa rozhodol, že sa začne venovať geometrii. Čarodejník Š mu poradil, že podstatou každej geometrickej úlohy je nájsť 4 body, čo ležia na jednej kružnici. Skúste to s ním aj vy!

Majme rovnobežník $ABCD$. Nech $H$ je priesečník výšok trojuholníka $ABC$. Rovnobežka so stranou $AB$ cez bod $H$ pretína priamky $AD$ a $BC$ postupne v bodoch $Q$ a $P$. Rovnobežka so stranou $BC$ cez bod $H$ pretína priamky $AB$ a $CD$ postupne v bodoch $R$ a $S$. Dokážte, že body $P$, $Q$, $R$, $S$ ležia na jednej kružnici.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.