Počet bodov:
Popis:  9b

Jožo na letisku narazil na zaujímavý amulet ako na obrázku. Pozostával z dvoch rovnostranných trojuholníkov. Predavačka mu prezradila, že vzdialenosť každého bodu obvodu malého trojuholníčka k najbližšiemu bodu obvodu veľkého trojuholníka je \(\sqrt{3}\). Určte rozdiel medzi dĺžkami strán malého a veľkého trojuholníka.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.