Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa Kika s úžasom pochválila Jožovi o svojom zistení o rovnoramenných a rovno bežiacich Dánoch, rozhodol sa Jožo, že preskúma aj Belgičanov. Zistil, že Belgičania tiež rovno bežia, tiež majú ramená rovnako dlhé, ale čo viac, ich ramená sú dokonca kolmé na ich krk!

Vnútri rovnobežníka \(ABCD\) leží bod \(P\) tak, že \(|PC| = |BC|\). Stredy úsečiek \(AP\) a \(CD\) označme postupne \(M\), \(N\). Ukážte, že priamky \(BP\) a \(MN\) sú na seba kolmé.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.