Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko po šokujúcich zisteniach Kiky a Joža o rovnobežiacich Dánoch a Belgičanov začal svoj výskum na Nemcoch. Štvoruholníku \(ABCD\), ktorému vieme vpísať kružnicu, platí navyše, že \(|AB| = |CD|\), \(|BC| < |AD|\) a strany \(BC\) a \(AD\) sú rovnobežné. Dokážte, že os uhla \(BCD\) rozpoľuje plochu štvoruholníka \(ABCD\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.