Počet bodov:
Popis:  10b

Na Stanovačke KMS je potrebný KMS \(STAN\). Ide o tetivový štvoruholník \(STAN\). Na polpriamkach \(SN\) a \(AN\) sa nachádzajú postupne body \(P_1\), \(Q_1\) a na polpriamkach opačných k polpriamkam \(SN\) a \(AN\) sa nachádzajú postupne body \(P_2\), \(Q_2\). Pre tieto body platí \(|SP_1| = |SP_2| = |AT|\) a \(|AQ_1| = |AQ_2| = |ST|\). Stredy úsečiek \(P_1Q_1\) a \(P_2Q_2\) označíme postupne \(W\) a \(G\). Čím je tento KMS \(STAN\) výnimočný? Predsa má \(SWAG\)! Dokonca, \(SWAG\) je obdĺžnik, dokážte to!

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.