Počet bodov:
Popis:  9b

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno Uhorské kráľovstvo. V tomto kráľovstve vládla kráľovná Kika. Kika však nebola iba taká hocijaká kráľovná, ale kráľovná Miest Spálených so zlatým trojuholníkom na čele.

Majme rovnoramenný trojuholník \(ABC\), v ktorom \(|AB|=|AC|\). Bodom \(A\) veďme priamku \(p\) rovnobežnú so stranou \(BC\). Kružnica so stredom v bode \(A\), ktorá prechádza bodom \(C\) pretína priamku \(p\) v bode \(D\) takom, že uhol \(CAD\) je ostrý1. Dokážte, že bod \(D\) leží na osi uhla \(ABC\).


  1. Teda ak existujú dva možné body \(D\), vezmime ten s ostrým uhlom.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.