Počet bodov:
Popis:  9b

Ákosova neprítomnosť neostala nepovšimnutá. Matúš ju hneď využil na to, aby vtrhol do kráľovstva a rad za radom plienil uhorské mestá. Bez princovej armády ho už nemal kto zastaviť, a tak kráľovnej Kike ostávala len posledná možnosť – rýchlo vyslať poslov do ohrozených miest, aby evakuovali lokálne obyvateľstvo. Najprv však bolo treba rad ohrozených miest nájsť.

Nájdite všetky kladné celé čísla \(d\), pre ktoré existuje celé číslo \(k \ge 3\) také, že čísla \(1d, 2d, \dots, kd\) možno usporiadať do radu tak, že súčet každých dvoch susedných čísel je druhou mocninou celého čísla (nie nutne toho istého).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.