Počet bodov:
Popis:  9b

Medzitým Fyzikálny ústav Tomáša Suchoríka Slovenskej akadémie vied pripravil experiment s cieľom porovnať dve konkurenčné sušičky valiace sa na náš trh z Ruska. Jedna z nich je Suchoj Supersuch 100, druhá Sucharid SU-35.

Vedci z FUTS SAV získali na experiment \(303\) rôznych ľudských rúk. Každá ruka má určenú úroveň mokrosti, čo je jedno z čísel \(0\), \(1\), \(2\), a veľkosť, čo je jedno z čísel \(0,\ 1,\ \dots,\ 100\). Neexistujú dve ruky, ktoré by mali rovnakú aj mokrosť aj veľkosť. Tieto ruky následne vedci rozdelili medzi sušičky, pričom každej sušičke dali vysušiť \(151\) rúk. Platí, že súčet mokrostí rúk, ktoré má vysušiť Suchoj Supersuch 100 je rovnaký ako súčet mokrostí rúk, ktoré má vysušiť Sucharid SU-35. Rovnako aj súčet veľkostí rúk, ktoré suší Suchoj Supersuch 100 je rovnaký ako súčet veľkostí rúk, ktoré suší Sucharid SU-35. Zostane jedna ruka, ktorú nebude sušiť ani jedna sušička. Akú mokrosť a veľkosť môže mať?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.