Počet bodov:
Popis:  9b

Pre každého vedúceho treba nachystať tanier s dvoma palacinkami. Veronika má nachystaných \(25\) okrúhlych tanierov usporiadaných do štvorca s piatimi riadkami a piatimi stĺpcami. Na začiatku sú všetky taniere prázdne. Veronika spraví naraz dve palacinky a položí ich na dva susedné taniere (na každý tanier jednu). Občas príde Matúš a zje po jednej palacinke z dvoch susedných tanierov. Ak bude Matúš spolupracovať s Veronikou, môže sa im podariť nachystať na každý tanier práve dve palacinky? Dva taniere považujeme za susedné práve vtedy, keď sú v tom istom riadku alebo stĺpci vedľa seba.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.