Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo na párty meškal a zjavne prišiel absolútne nevyspatý. Lucy sa na neho utrápene pozrela a spýtala sa, čo ho trápi. Kubo akoby naspamäť odverklíkoval:

Máme trojuholník \(ABC\) a v ňom bod \(P\). Označme postupne \(D\), \(E\) a \(F\) stredy úsečiek \(AP\), \(BP\) a \(CP\). Ďalej označme \(R\) priesečník úsečiek \(AE\) a \(BD\), označme \(S\) priesečník úsečiek \(BF\) a \(CE\) a označme \(T\) priesečník úsečiek \(CD\) a \(AF\). Akú časť z obsahu trojuholníka \(ABC\) tvorí šesťuholník \(DRESFT\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.