Počet bodov:
Popis:  9b

Števka horlivo natierala palacinky malinovým lekvárom. Všimla si, že na jednu palacinku nepoužije celú lyžicu lekváru, a tak sa začala zamýšľať nad desatinnými číslami. Jej myseľ dokonvergovala až k takejto úlohe:

Symbolom \(\{x\}\) označíme desatinnú časť reálneho čísla \(x\). Pokiaľ si označíme \(\lfloor x \rfloor\) najväčšie celé číslo, ktoré neprevyšuje \(x\), tak možno desatinnú časť čísla \(x\) definovať ako \(\{x\} = x - \lfloor x \rfloor\). Koľko existuje kladných reálnych čísel \(x \le 2021\), pre ktoré platí \(x\cdot \{x\} = 17\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.