Počet bodov:
Popis:  9b

Z dovolenky sa Maťko vybral za svojím kamarátom bačom Kubkom. Kubko bol veľmi šikovný – dokázal strihať ovce, podojiť ich, zahnať ich do košiara, ale s jedným problémom si Maťko ani Kubko nevedeli rady. Pomôžte im.

Nájdite všetky kladné celé čísla \(a\), \(b\), \(c\), pre ktoré platí \[2^{a!} + 2^{b!} = c^3.\]

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.