Počet bodov:
Popis:  9b

Po dvoch celých večnostiach sa dvere na kumbále otvorili a Artuš vytiahol Krtka von. Rozhodol sa, že Krtkove kvality overí Kráľovskou majstrovskou skúškou.

Máme pravouhlý trojuholník s dĺžkami odvesien \(a,b\) a dĺžkou prepony \(b+1\), kde \(a\) a \(b\) sú kladné celé čísla. Dokážte, že \(b\) je párne číslo.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.