Počet bodov:
Popis:  9b

Keď sa preberie, vidí Ginevru a Lancelota, ktorí sa nad ním skláňajú. Ginevra sa podujme mu vysvetľovať, že kujú spolu pikle. Na čo sa Krtko ohradí, že on s tým nechce mať nič spoločné, avšak Lancelot ho nepočúva a zavrie ho do kumbálu na metly. Tu si Krtko smutne povzdychne, že azda mu sú metly súdené. Všimne si však vitrážové okno, na ktorom je množstvo trojuholníkov.

V ostrouhlom trojuholníku \(ABC\) označme \(D,\, E\) postupne päty výšok z vrcholov \(B,\, C\) a priesečník týchto výšok označme \(H\). Nech \(q\) je kolmica z vrcholu \(C\) na priamku \(DE\) a \(I\) je priesečník \(q\) s priamkou \(BD\). Dokážte, že trojuholníky \(HIC\) a \(ABC\) sú podobné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.