Počet bodov:
Popis:  9b

David má veľmi špecifické požiadavky na svoju sprchu. Veľmi mu záleží na životnom prostredí, ale aj na osobnom komforte, a teda požaduje od sprchy prietok \(\SI{28}{\litre\per\minute}\) a teplotu \(\SI{29.5}{\celsius}\). Na svojom výlete do Blagoevgradu narazil na problém. Po tom, čo s ostatnými Slovákmi prišli na internát, kde boli ubytovaní, všimli si, že sprcha mala len kohútiky s teplou vodou o teplote \(\SI{38}{\celsius}\) a studenou o teplote \(\SI{10}{\celsius}\). David zároveň vypozoroval, že otočením studeného kohútika o \(\ang{10}\) zvýši prietok o \(\SI{0.5}{\litre\per\minute}\) a otočením teplého o \(\ang{15}\) o \(\SI{1}{\litre\per\minute}\). Takisto si všimol, že zvýšenie prietoku je priamo úmerné otočeniu kohútika. Ako má David otočiť dané kohútiky, aby dosiahol požadované parametre?

Poznámka. Môžete predpokladať, že výsledná teplota vody bude váženým priemerom pôvodných teplôt.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.