Počet bodov:
Popis:  9b

A cisár Michal riekol: „Metod, si človek bystrý a vzdelaný, bež ta, niekde severne od Solúna, spravovať slovanské kniežatstvo.“ A Metod sa tam vybral. Za svojej vlády sa však stretol s množstvom zmätkov a chaosu a pochopil, že nechce svoju dušu zmáčať v tejto svetskej temnote. Preto pri prvej príležitosti zdúchol. Vybral sa do kláštora na Olympe, kde sa s vervou oddával mníšskym radostiam a štúdiu.

Študoval napríklad \(4\)-ciferné čísla \(A=\overline{2X83}, \ B=\overline{19Y6}, \ C=\overline{29X6}, \ D=\overline{1Y54}\).1 Určte všetky dvojice cifier \((X,Y)\) tak, aby čísla \(A+B\) a \(C-D\) boli obe deliteľné deviatimi.


  1. \(\overline{2X83}\) značí číslo zložené z cifier \(2, X, 8, 3\) v danom poradí.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.