Počet bodov:
Popis:  9b

Roku \(860\) prišla za cisárom Michalom výprava Chazarov. Tí sa rozhodli toho roku usporiadať Majstrovstvá sveta v náboženstve. Michal mal teda vyslať Byzantskú reprezentáciu, ktorá by v Chersone vyzvala Židov a Saracénov na súboj vo viere. Michal teda poslal po vyučeného Konštantína Filozofa, aby s jeho bratom Metodom priniesli víťazstvo Byzancii a kresťanstvu. Tam v súboji rečníkov zúročil Konštantín vedomosti, ktoré nadobudol svojím štúdiom.

Konštantín riekol: „Budiž \(n\) číslo kladné celé a nech \(a(n)\) značí čísla \(n\) súčin ciferný.

  1. Najprv treba ukázati1, že \(a(n)\leq n\).

  2. Potom treba riešenia rovnice \(n^2-17n+56=a(n)\) nájditi.2


  1. ukázať

  2. nájsť

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.