Počet bodov:
Popis:  9b

Konštantín s Metodom na Veľkej Morave učili, učili, učili, až vyučili armádu učňov. Aby však mohli túto armádu použiť, museli ich nechať najprv vysvätiť. Vybrali sa teda do Ríma za pápežom Mikulášom I. Keď do Ríma dorazili, čakalo ich nepekné prekvapenie. Do cesty sa im postavili trojjazyčníci.

Trojjazyčník je hrozná potvora s troma jazykmi, ktoré sú označené \(H, G, L\)1 a tvoria trojuholník. Na strane \(HG\) sa nachádza bod \(S\)2, pričom platí, že kružnice vpísané trojuholníkom \(HLS\) a \(GLS\) sa dotýkajú úsečky \(LS\) v rovnakom bode. Dokážte, že bod \(S\) je bodom dotyku vpísanej kružnice trojuholníka \(HGL\) so stranou \(HG\).


  1. hebrejčina, gréčtina a latinčina

  2. staroslovienčina

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.