Počet bodov:
Popis:  10b

Počas pobytu v Ríme sa Konštantínovi zjavil Boh a povedal: „Konštantín, verný služobník svetla si bol, no moja teta, Smrtka, sa už blíži. Je čas sa rozlúčiť so svätom svätským.“ Konštantín sa zľakol tejto správy. Bol to však fiškus, tak sa rozhodol, že sa skúsi pred Smrtkou ukryť. Vstúpil teda do kláštora, kde si nechal zmeniť meno na Cyril. V kláštore sa opäť venoval svojim duchovným radostiam, netušiac, že Smrtka sledovala jeho kroky.

Konštantínove kroky tvoria postupnosť kladných racionálnych čísel \(\{a_1, a_2, a_3,..., a_n, ...\}\) definovanú ako \[a_{n + 2} = \frac {a_n + 2024} {1 + a_{n + 1}}\] pre \(n \ge 1\). Určte najmenšiu možnú hodnotu \(a_1 + a_2\) tak, aby všetky členy postupnosti boli celočíselné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.