Počet bodov:
Popis:  9b

Milý denníček,
pamätáš sa na ten košiar, ktorý podával tú lahodnú jahňacinku... Ten sviniar Dunčo sa vrátil z dovolenky a hneď je to iná pesnička. Ani som sa usadiť nestihol a už ma hnal. Od hladu neviem ani zaspať. Skúšal som počítať ovečky, ale myslím, že to môj problém len zhoršilo.

Napočítal som \(o\) oviec, \(b\) baranov a \(j\) jahniatok, pričom \(o\), \(b\), \(j\) sú celé (možno aj záporné) čísla. Navyše platí, že \(o^2+b^2+j^2 = 2bj+1\) a tiež \(2o+b+j=2024\). Určte všetky možné trojice \((o, b, j)\), ku ktorým som sa mohol dopočítať.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.