Počet bodov:
Popis:  9b

Milý denníček,
dnes som teda bol na tej operácii na zmenu hlasu. Z katalógu som si vybral „Hlas mamičky kozy“.

Hlasivky majú tvar ostrouhlého trojuholníka. Kozliatka dokážu z hlasu určiť uhly tohoto trojuholníka, pričom vedia, že ich mama nemá ani pravouhlé, ani rovnoramenné hlasivky. Aby mali istotu, využívajú bezpečnostné číslo \(b \geq 0\), ktorým sa riadia nasledovne:

  • Ak sa niektoré dva uhly trojuholníka líšia o menej ako \(b\) stupňov, tak ho považujú za rovnoramenný.

  • Ak sa niektorý uhol trojuholníka líši od pravého uhla o menej ako \(b\) stupňov, tak ho považujú za pravouhlý.

Určte, aké najväčšie môže byť \(b\), aby existoval ostrouhlý trojuholník, ktorý nepovažujú ani za pravouhlý, ani za rovnoramenný.

Išlo to hladko, ale dnes sa musím šetriť, takže za kozliatkami pôjdem až zajtra.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.