Počet bodov:
Popis:  10b

Milý denníček,
dnes za mnou prišiel exekútor, keďže som nemal dosť peňazí na zaplatenie dlhu. Normálne mi vošiel až do nory. Tak som ho zožral. Konečne viem, ako vyzerá šťastie.

Šťastie má tvar trojuholníka \(ABC\) so stredom opísanej kružnice \(O\). Bod \(T\) je na výške na stranu \(AB\) taký, že \(|\sphericalangle TBA| = |\sphericalangle ACB|\). Priamka \(CO\) pretína stranu \(AB\) v bode \(K\). Dokážte, že os strany \(AB\), výška na \(BC\) a úsečka \(KT\) sa pretínajú v jednom bode.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.