Počet bodov:
Popis:  10b

„A ostatní?“ prerušil Sherlock Remiho monológ. „Kedy ste prišli Vy na miesto činu, pán gróf?“

„Viete, ja si nepamätám, bol to vcelku šokujúci nález. Som si však istý, že som prišiel okamžite po pánovi exekútorovi.“

„A Vy, pane?“ opýtal sa Sherlock sluhu.

Sluha, vytrhnutý z driemot, sa spamätal. „No… Ja som bol na mieste činu skoro naraz s Remim, pán detektív. Nie som si istý, či som prišiel tesne pred ním, alebo tesne po ňom.“

Teraz sa už Sherlock skutočne začal blížiť k riešeniu. Jeho myseľ totiž pracuje ako počítač – v binárnej sústave. Riešenie prípadu si môžeme predstaviť ako kladné celé číslo \(n\). Povieme, že číslo \(n\) je blízko, ak jeho zápis v dvojkovej sústave končí na jeho zápis v desiatkovej sústave. Napr. číslo \(10\) zapíšeme v dvojkovej sústave ako \(1010\), čo končí ciframi \(10\). Takže číslo \(10\) je blízko. Nájdite všetky kladné celé čísla \(n\), ktoré sú blízko a v desiatkovej sústave majú najviac dve cifry \(1\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.